Apie mus

Labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“ įsteigtas 2013 m. balandžio 25 d.

Fondo veiklos tikslai – labdaros ir paramos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesiejamose mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos apsaugos ir kitose srityse.

Veikla vykdoma Labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka.

Fondo steigėjai:
Aurelija Skarbalienė                       Valdas Skarbalius         Martynas Survilas                     Vytautas Gapšys

     ????????                Valdas Skarbalius        Martynas2            Vytautas Gapšys

Arnas Neverauskas

   Arnas

Fondo vadovas:
Martynas Survilas

Fondo valdyba:
Pirmininkė Aurelija Skarbalienė
Narys Arnas Neverauskas
Narys Martynas Survilas